MEDEDELING

.

× MEDEDELING!! Stichting Asha volgt de richtlijnen en maatregelen die het RIVM en de Gemeente- en Rijksoverheid hebben gesteld. Buurtcentrum Oase was eerst helemaal afgesloten, maar het gebouw gaat open met aantal afspraken. Vanwege de grote aantal deelnemers van onze projecten Ontmoetingsproject Hindostaanse ouderen en Huiswerkbegeleiding hebben wij besloten nog niet te starten met de activiteiten, risico is nog te groot, we hopen op uw begrip. Het bestuur en onze vrijwilligers en stagiaires helpen u en uw kinderen graag digitaal bij huiswerkbegeleiding en andere zaken. En voor ouderen en mensen die zich eenzaam voelen zijn wij telefonisch bereikbaar. Ronald Kalka 06-22196973 en Radj Ramcharan 06-26618770

Wij zijn Stichting Asha

Stichting Asha (Asha = Hoop in het hindi) is een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindostanen in de gemeente Utrecht. De organisatie is in 1976 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het gemeentelijke integratie- en participatiebeleid.

Introductie film afspelen

Visie en missie Stichting Asha

Stichting Asha vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. Maar stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad.
Om haar doelstelling te bereiken voert stichting Asha projecten en activiteiten uit die zowel de Hindostaanse gemeenschap en voor alle andere groepen in onze Utrechtse samenleving. In samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere reguliere (welzijns-)organisaties levert stichting Asha een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de multiculturele samenleving. De samenwerkende instellingen en organisaties waar stichting ASHA mee werkt zijn:
Gemeente Utrecht, Politie Utrecht, Buurtteams Utrecht, U Centraal, Dock, Migranten vrijwilligersorganisaties, Vrijwilligers Centrale Utrecht, COSBO, Zorginstellingen mn Axxion Continu, NOOM, Politieke partijen Utrecht en aantal bedrijven Rabo en ING bank.
Stichting Asha dient hierin veelal als een soort bemiddelaar tussen de genoemde doelgroep en de instellingen/partijen.

TROTS OP HAAR VRIJWILLIGERS

Asha is een stichting van vrijwilligers, niemand wordt betaald. Zonder vrijwilligers kan onze organisatie niet bestaan. Voor alles wat we bedenken, uitvoeren en ondernemen zijn we afhankelijk van de inzet van hun tomeloze inzet. Als vrijwilliger heb je zelf invloed op besluiten en keuzes die worden gemaakt. Je kunt meedenken en meewerken om de stichting vorm te geven. Vrijwilliger zijn werkt in je voordeel. Je raakt betrokken bij de stichting en de doelgroep die wij bedienen, leert van elkaar en kan je netwerk verder uitbreiden. Het geeft voldoening om samen aan projecten te werken en met elkaar de klus te klaren. Je helpt ons er niet alleen mee, maar vooral jezelf en alle mensen die wij een stukje verder helpen in de samenleving. Wij hebben momenteel rond de 25 vrijwilligers en ieder jaar rond de 50 tot 60 stagiaires die ons bijzonder goed helpen bij onze activiteiten. Daar zijn wij zeer trots op. Als dat geen goed gevoel geeft! Geef je daarom op als vrijwilliger. Je kunt je aansluiten bij een project of activiteit. Bekijk de verschillende projecten en maak een keuze. Je kunt ook een keer meelopen om een keuze te kunnen maken. We zijn er trots op dat we inmiddels veel vrijwilligers hebben, maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken. Word jij ook een van onze vrijwilligers?

Introductie Film stichting Asha

Stichting Asha Projecten

Initiatievenfonds gemeente Utrecht

Stichting Asha dankt het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht voor financiële ondersteuning van aantal projecten. Veel hebben wij hiermee kunnen bereiken, hartelijk dank! Hebt u een idee dat uw buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt? En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee? Dan kunt u een bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds. Uw wijkbureau kan u meer vertellen over het Initiatievenfonds. Zij kunnen u ook helpen met het doen van een aanvraag. Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen met het Initiatievenfonds mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Iedereen kan een aanvraag doen, personen en organisaties. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/initiatievenfonds
Filmpje Initiatievenfonds gemeente Utrecht

Helpdesk solliciteren

Helpdesk solliciteren op Bibliotheek Kanaleneiland en Overvecht heeft stichting Asha opgezet in samenwerking met Artikel 1 Midden Nederland, Bibliotheek Utrecht, gemeente Utrecht en Buurtteam Kanaleneiland Utrecht. Hier worden mensen begeleid met solliciteren en krijgen ze de benodigde hulp om een baan te vinden.
Meer informatie Helpdesk Solliciteren
Helpdesk Solliciteren bibliotheek Kanaleneiland.
Helpdesk Solliciteren bibliotheek Overvecht
Wethouder Linda Voortman op Helpdesk Solliciteren

Hindostaanse Immigratie (Prawas Din)

Elk jaar op 5 juni staan we stil bij de aankomst van het eerste schip in Suriname met contractarbeiders aan boord uit India. Dit jaar is dat 147 jaar geleden. Tussen 1873 en 1913 hebben er tientallen schepen gevaren tussen India en de West Indies. In totaal kwamen ongeveer 34 duizend contractarbeiders aan in Suriname, waaronder ook mijn overgrootouders. Ze werden voor een verschikkelijk laag loon te werk gesteld op de plantages waar voorheen de tot slaaf gemaakten werkten. Ze hebben de armoede van India meegenomen naar Suriname en zijn nooit meer teruggekeerd naar India. Generaties hebben offers gebracht om mij vandaag te brengen waar ik ben. Dankbaar, tegelijkertijd bitterzuur. De kansen die wij krijgen pakken wij dan ook in hun naam. Meer dan dat kunnen we niet doen voor ze. Met dank aan N. Balwantsingh.
Film Hindostaanse Immigratie.

Ouderen ontmoetingsproject

Sinds 1992 voert stichting Asha een ontmoetingsproject voor de Hindoestaanse ouderen uit. Het doel is vooral ontmoeting, informatie-uitwisseling en kennismaken met algemene instellingen in de stad.
Programmaboek Hindostaanse ouderen Asha januari-juli 2020
Levensverhalen van Hindostaanse ouderen Asha
Film Mantelzorg bij een Hindoestaanse gezin
Film Grijze Koppen Orkest Ouderen
Film Hindustani Art TV Ouderen
Film Dilemma’s rond orgaandonatie bij Hindoes

Huiswerkbegeleiding

In april 1989 zijn wij begonnen met het project huiswerkbegeleiding. Ouders en ook kinderen hebben ons benaderd om extra hulp bij huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het maken van werkstukken en houden van spreekbeurten. Op school lukte het niet altijd om alle vragen te stellen en was er ook weinig tijd. De kinderen maken ook gebruik van computers en er word voorlichting gegeven over vakken-, studie- en beroepskeuzen.
Informatieboek Huiswerkbegeleiding Asha in Buurtcentrum Oase schooljaar 2019-2020
Huiswerkbegeleiding basisschool Shri Krishna ism Asha
Huiswerkbegeleiding basisschool Da Costa ism Asha
Huiswerkbegeleiding bij stichting Mowad in buurtcentrum De Boog ism Asha
Film NTR over Huiswerkbegeleiding Asha vanuit Holifeestgedachte

Voeren van dialogen

Dialogen: Stichting Asha voert al jaren dialogen uit in samenwerking met partnerorganisaties Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie en Utrecht in Dialoog. Heel vaak ook in opdracht van de gemeente Utrecht en op vele thema's en taboeonderwerpen (radicalisering,armoede,huiselijk geweld, LHBT, vrouwen- en mannen emancipatie) met partnerorganisaties in stad Utrecht en soms ook landelijk.
Dialogen in Utrecht door Asha
Presentatie dialogen wijk Overvecht
Presentatie dialogen wijk Hoograven

Discriminatie en vooroordelen bespreekbaar maken

Informatie naar de samenleving en bespreekbaar maken van discriminatie en vooroordelen voert stichting Asha uit in samenwerking met Artikel. 1 Midden nederland.
Discriminatie en vooroordelen bespreekbaar maken
Video - Bijeenkomst arbeidsmarkt & discriminatie 1/3

Integratie diner en ontmoetingen

Integratiediner is een initiatief van Asito, een bijzonder manier om elkaar te leren kennen met het eten. Eten verbindt, zorgt dat men elkaar aan tafel treft en in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek gaat. stichting Asha voert iedere jaar het Integratie op de eerste oktober uit in Utrecht. Samenwerkingspartners zijn Gemeente Utrecht, vrijwilligerscentrale Utrecht, Voetbalvereniging Kismet en anderen.
Nationaal Integratiediner Informatie
Video Nationaal Integratiediner 2017 Sfeerverslag

Begeleiden van MBO- & HBO stagiaries

Jaarlijks lopen rond de 80 studenten met een Mbo- en Hbo opleiding hun stage bij de stichting Asha. Zij voeren activiteiten en werkzaamheden op 10 projecten. Veelal ook in groepsopdrachten en bij partners.
Onderzoek Universiteit Gelijke kansen op de stagemarkt door Diana Kalka e.a.
Artikel NRC 2019 Krappe arbeidsmarkt en stage stichting Asha
Stage voor iedereen column Radj Ramcharan
Video - Geen stage door discriminatie

Utrecht Zijn Wij Samen

Utrecht is een stad waar alle mensen prettig willen wonen, werken en leven. Een kleurrijke stad met meer dan 350.000 inwoners - allemaal verschillend in achtergrond en identiteit. We vinden het namelijk belangrijk dat we in Utrecht: in contact zijn met elkaar, met elkaar praten, elkaar begrijpen en respecteren en rekening houden met elkaar. Daarom is het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ gemaakt door inwoners, organisaties en gemeente. Stichting Asha is betrokken bij de uitvoering van UZWS, met dit plan starten we met het voorkomen dat tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Daarnaast gaan we door met het signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag, radicalisering of extremisme.
Meer informatie
Video - Discriminatie op de arbeidsmarkt (werkgroep acceptatie & integratie)

Stichting Asha actief bij partners

Stichting Asha participeert ook veelvuldig in de diverse netwerken en initiatieven in stad Utrecht. Bestuursleden hebben zitting en doen mee, heel vaak wordt gebruik gemaakt van Buurtcentrum Oase. Een paar van de initiatieven zijn: Bondgenoten politie Utrecht, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie (UPLR), COSBO/NOMU Netwerk Ouderen Migranten Utrecht, Zorg en Wonen Migranten Ouderen en Pietenpact Utrecht.
Meer informatie
In Vrijheid Verbonden 2016

Stichting Asha in de Media

Voortdurend wordt stichting Asha gevraagd voor in de Media. Met name de projecten sollicitatie Helpdesk, ouderen en huiswerkbegeleiding haalt veelvuldig de media.Met name de praktijkvoorbeelden zijn interessant, een verzameling daarvan ziet u hier.
Meer informatie

Innovatief project met plezier Wonen en Verzorging voor senioren door Ronald Kalka

Met de gemeente Utrecht en partnerinstellingen Wijkraad Overvecht en NOOM werkt Ronald Kalka om te komen tot een innovatieve woonvorm. Waar ouderen met plezier kunnen wonen en tegelijkertijd de nodige zorg kunnen krijgen.
Meer informatie
RTV Utrecht Filmpje

Onderzoek, scripties, stageverslagen en werkstukken

Vanwege de vele activiteiten en bereik van de doelgroepen wordt stichting Asha vanuit veel scholieren, studenten en instellingen benaderd voor onderzoeken, enquêtes en vraaggesprekken. En ook voor verschillende themaonderwerpen. Wij werken graag hier mee. Met duidelijke afspraken over wat er met de uitkomsten gaat gebeuren. Soms is het ook wel anoniem als het om persoonlijke zaken gaat van de respondenten, mensen die meewerken aan een onderzoek. Voor ons is het belangrijk dat gedeeld en bekend wordt wat er speelt in de samenleving en in de privé situatie van mensen. Als dit niet gedeeld wordt zal er ook geen oplossingen en actie hierop volgen. .
Scriptie Migrantenorganisaties in Utrecht - Salim el Moughni Hogeschool Utrecht
Onderzoek factoren Surinaamse ouderen Utrecht- zelfstandig wonen-Tobias Ypma
Artikel Jihadisme - Hogeschool Utrecht Suleyman Senulusoy
Verslag Gekleurd Utrecht niet welkom – Stadspodium Utrecht
Adviesrapport Digi-(Taal) voor iedereen- Hogeschool Avans Demi Rombouts en Meike van der Lely
Scriptie Participatie culturele centra Utrecht door Hindostaanse ouderen – Universiteit Utrecht A. van der Kerkhof

Stadstuin Utrecht Asha en Movares

Samen met advies- en ingenieursbureau Movares werkt stichting Asha momenteel aan een Stadstuin in het centrum van Utrecht.Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting hiervan, doel is ontmoeting van een diversiteit aan mensen in een groene omgeving.Stadstuin Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.
Stadstuin Asha en Movares

Column Radj Ramcharan

Secretaris van de stichting Asha schrijft maandelijks een column op het Goede Leven, hier schrijven verschillende columnisten over hun praktijkverhalen of een openhartige levenservaring. Het brengt u verhalen over zingeving, samenleving, democratie en duurzaamheid.
Stage voor iedereen column Radj Ramcharan

Partners

Foto's

Klik hier om de foto's te bekijken.
radj

Contactinformatie

Buurtcentrum Oase
Cartesiusweg 11
3534 BA, Utrecht


www.stichtingasha.nl
Bankrekeningnummer: NL66 ABNA 0434 9324 34
Stichting Asha KvK-nummer: 41178719

Naam: Ronald Kalka, Voorzitter
E-mail: r.kalka@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-22196973

Naam: Radj Ramcharan, Secretaris
E-mail: radj.ramcharan.utrecht@gmail.com
Telefoonnummer: 06-26618770