Stichting ASHA ondersteunt “Utrecht zijn we samen”,

Op 2 juni 2015 was stichting ASHA ook aanwezig op het stadskantoor van Utrecht op de bijeenkomst ‘Utrecht zijn we samen’.

Tijdens de bijeenkomst ontstond veel energie en bereidheid om vanuit diverse disciplines aan de slag te gaan. Zo zijn er werkgroepen gevormd en trekkers opgestaan. 

Voor de werkgroep Werk is trekker de secretaris van de stichting ASHA de heer Radj Ramcharan.

Alle afspraken die gemaakt zijn staan in het Actieplan (zie bijlage). Het plan is voor de zomer door het college vastgesteld.

De werkgroepen gaan of zijn nu aan de slag met de afgesproken acties. Verwacht wordt dat de werkgroepen voor het eind van 2016 een concreet en tastbaar behaald resultaat zullen aangeven. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op de werkwijze, mogelijkheden en de noodzakelijke stappen.

Ciebrief Utrecht zijn we Samen stand van zaken preventie en aanpak radicalisering

Actieplan Utrecht zijn we samen-DEF 9 juli