Over Ons

Stichting Asha

Stichting Asha (‘’hoop’’ in het Hindi) is een zelforganisatie van Hindostaanse Surinamers in de gemeente Utrecht. De organisatie is in 1976 opgericht, en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gemeentelijke integratie en participatiebeleid. Asha voert projecten en activiteiten uit die in de eerste plaats bedoeld zijn voor deze gemeenschap in het bijzonder en in het algemeen voor alle andere groepen. In samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere regulieren (welzijn)organisaties probeert Asha haar bijdrage te leveren. Asha fungeert hierin veelal als een intermediair tussen de doelgroep en de instellingen/partijen.

De emancipatie en de integratie van haar doelgroep staat voorop bij Asha. Om dit te bereiken organiseert ze een aantal activiteiten. Het Ontmoetingsproject Hindostaanse ouderen (sinds december 1992) en het project huiswerkbegeleiding ASHA (sedert april 1989). Beide projecten zijn in het verleden aantal jaren structureel gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Sinds het jaar 2000 worden beide projecten geheel vrijwillig en zonder subsidie uitgevoerd.

Het ontmoetingsproject ouderen kent wekelijks een hoog bezoekersaantal (gemiddeld 60 – 70).

Het project huiswerkbegeleiding, begon kleinschalig  voor Hindostanen en is inmiddels uitgegroeid tot een multicultureel project. Autochtone en allochtone kinderen maken hier onder begeleiding van Hbo-/Wo-e rs hun huiswerk, hun werkstukken, lezen een boek en kunnen op de computer. Verder worden ouders en kinderen geïnformeerd over het onderwijs, verschillende doorstromingsmogelijkheden en worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over het opvoeden van kinderen.

Stichting Asha vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. Maar stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad.