Helpdesk Solliciteren Kanaleneiland en Overvecht

Partners:

Bibliotheek Kanaleneiland Utrecht, Stichting ASHA, Buurtteam Kanaleneiland,  Artikel 1 Midden Nederland, gemeente Utrecht en Stichting Lezen & Schrijven

Locatie:

Bibliotheek Kanaleneiland Al Massoedilaan 188, t.o.v. winkelcentrum Kanaleneiland Utrecht

Bibliotheek Overvecht Gloriantdreef 1, t.o.v. winkelcentrum Overvecht

Tijdstip spreekuren:

·        Bibliotheek Kanaleneiland: iedere woensdag en donderdag van 10.00 uur -12.00 uur

·        Bibliotheek Overvecht: iedere dinsdag van 13.00 uur - 15.00 uur

Behaalde Resultaten:

·        Zowel op de woensdag als op de donderdag komen gemiddeld 4 personen (m.n. vrouwen) langs voor ondersteuning bij hun sollicitatie: opstellen CV en brief, maar vooral zoeken naar vacatures. Met name laagopgeleide vrouwen die geen computer hebben, geen internetaansluiting en laaggeletterd zijn

·        Daarnaast veel digitale vragen bij het zoeken naar stageplaatsen voor Mbo’ers en ook Hbo’ers, iedere week 4 tot 6 aanvragen, vanuit de Helpdesk zoeken wij binnen onze netwerken naar stageplekken

·        Vooral veel vrouwen komen binnen met vragen (ook mannen worden ondersteund), vaak laaggeletterd en weinig tot geen computerkennis. Op donderdag 31 mei 2018 kwam minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op bezoek op Bibliotheek Kanaleneiland en op vrijdag 12 juli 2019 wethouder Linda Voortman op bezoek, beiden waren zeer geďnteresseerd in het bereik van deze vrouwen en hun hulpvraag  

·        Iedere maand hebben wij een sessie met viertal mensen om hun sollicitatiegesprekken voor te bereiden, vaak ook op locatie Buurtcentrum Oase Zuilen

·        Veel ondersteuning wordt geboden bij het zoeken naar vacatures, ook buiten de spreekuren wordt op Oase en soms thuis bij de hulpaanvragers ondersteuning geboden, dit komt nu vaker voor.

·        Gemiddeld worden per jaar rond de 100 cv’s en brieven vervaardigd en ook studenten mbo en hbo aan een stage geholpen. In 2019 zijn 13 mensen zijn aan een baan geholpen.

·        Ook mensen met een uitkering (Gemeente/UWV)komen binnen voor ondersteuning bij hun sollicitatieplicht om 4 sollicitaties per maand te verrichten, thuis ontbreekt een computer, internetaansluiting en ze zijn niet digitaal vaardig!

·        Samenwerkende partners leveren allen een bijdrage. De training van de mbo en hbo stagiaires voor de sollicitatiebegeleiding is in handen van Art. 1 Midden Nederland. Het kopiëren van de folders is via Bibliotheek Utrecht en locatie en twee tot vier laptops. CV’s worden voor de cliënten geprint bij de bibliotheek. En de ondersteuners hebben ook gratis koffie/thee van bibliotheek Utrecht. Stagiaires worden aangenomen en begeleid door stichting ASHA. Radj Ramcharan coördineert beide projecten vanuit het project Empowerment van Stichting Lezen & Schrijven.