Informatieboekje

Huiswerkbegeleiding Asha

Utrecht

Schooljaar 2019/2020

 

Stichting Asha

HUISWERKBEGELEIDING

voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs

Buurtcentrum Oase

Cartesiusweg 11, Utrecht

Iedere zaterdag van 12.00 uur – 14.00 uur

 

Ronald Kalka, voorzitter                                               Radj Ramcharan, secretaris

06-22196973                                                                        06-26618770

r.kalka@ziggo.nl                                                                 radj.ramcharan.utrecht@gmail.com

 

www.stichtingasha.nl

 


Stichting ASHA

 

Stichting Asha (“hoop’’ in het Hindi) is een zelforganisatie van Hindostaanse Surinamers in de gemeente Utrecht. De organisatie is in 1976 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gemeentelijk integratie- en participatiebeleid.

 

Stichting Asha vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. Maar stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad. Om haar doelstelling te bereiken voert Stichting Asha projecten en activiteiten uit die in de eerste plaats zijn bedoeld voor bovengenoemde gemeenschap en in het algemeen voor alle andere groepen in onze samenleving. In samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere reguliere (welzijns-)organisaties levert Stichting Asha een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de multiculturele samenleving. Stichting Asha fungeert hierin veelal als een intermediair tussen de doelgroep en de instellingen/partijen.

 

De emancipatie, integratie en participatie van haar doelgroep staat voorop bij Stichting Asha. Om dit te bereiken organiseert de stichting een aantal activiteiten zoals:

·       het Ontmoetingsproject Hindostaanse ouderen (sinds december 1992);

·       het project Huiswerkbegeleiding ASHA (sedert april 1989). Beide projecten zijn in het verleden een aantal jaren structureel gesubsidieerd door de gemeente Utrecht.

 

Sinds 2000 worden beide projecten geheel vrijwillig en zonder subsidie uitgevoerd. Het Ontmoetingsproject ouderen kent wekelijks een hoog bezoekersaantal (gemiddeld 70-80).

 

Het project Huiswerkbegeleiding, begon kleinschalig  voor Hindostaanse jongeren, maar is inmiddels uitgegroeid tot een multicultureel project. Autochtone en allochtone kinderen maken hier onder begeleiding van studenten en afgestudeerden van HBO (Hoger Beroeps Opleidingen) en WO (Wetenschappelijke Opleidingen):

·       hun huiswerk en werkstukken;

·       ze lezen boeken;

·       maken gebruik van de computer en alle andere faciliteiten die het project Huiswerkbegeleiding te bieden heeft.

 

Daarnaast worden ouders en kinderen geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem en de verschillende doorstromingsmogelijkheden.

Beste leerling,

 

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur!

Schooltassen kunnen weer worden ingepakt en het nodige huiswerk komt er ook weer aan. Daarom starten wij weer met huiswerkbegeleiding (HWB) en wel op zaterdag 7 september 2019. In dit informatieboekje vind je informatie over allerlei zaken, die nuttig kunnen zijn voor jou als deelnemer aan de huiswerkbegeleiding van Stichting Asha in Utrecht.

 

 

Wat staat er in het boekje?

 

Wat is HWB?

Waar kun je terecht voor HWB?

Voor wie is HWB en door wie wordt het gegeven?

Waar dien je aan te houden bij HWB?

Wanneer is er geen HWB?

Contactpersonen en gegevens

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij een van de HWB-coördinatoren of -begeleiders.

 

Namens de begeleiders en de coördinatoren wensen we je veel succes en leerplezier toe in het komende schooljaar!

 

Bestuur stichting ASHA

Ronald Kalka                                   voorzitter

Radj Ramcharan                            secretaris

Rachid Quadai,                               bestuurslid

Xavia Nabibaks                               bestuurslid

 

 

 

 http://www.picgifs.com/graphics/o/ot-en-sien/graphics-ot-en-sien-175839.jpg 
Project  Huiswerkbegeleiding (HWB)

 

Huiswerkbegeleiding, wat is dat?

Het project Huiswerkbegeleiding is sinds het ontstaan, 30 jaar geleden, uitgegroeid tot een multiculturele huiswerkbegeleidingsproject van Stichting Asha, waar je als leerling gratis terecht kunt met je huiswerk. Huiswerkbegeleiding krijgen, betekent dat een of meerdere begeleiders je helpen bij het maken van je huiswerk. Het is vooral bedoeld als steuntje in je rug voor moeilijke vakken op school. Daarnaast is begeleiding bij het maken van het huiswerk ook heel belangrijk:

 

als je iets niet snapt, je kan het dan direct vragen aan de begeleiders;                              

als je achter loopt in een vak kunnen zij je helpen weer op schema te komen;

als je thuis misschien geen plek hebt waar je rustig je huiswerk kunt maken;

als je niet altijd de juiste materialen in huis hebt, zoals bepaalde woordenboeken, Bosatlassen, naslagwerken, internet enz.;

als je een werkstuk wilt maken of je moet een spreekbeurt houden en je weet niet hoe je dat moet aanpakken;

als je hulp nodig hebt bij het kiezen van keuzevakken en/of een studierichting.

 

Ook werkt het stimulerend om met andere leerlingen huiswerk te maken.

 

 

Doelstelling HBW

Een van de belangrijkste doelen van de hulp bij huiswerkbegeleiding is:

“Ervoor zorgen dat je met een diploma van school gaat”.

Hierbij is het wel belangrijk dat je zelf initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt en gemotiveerd bent!!

 

Voor wie?

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

 

Door wie?

Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die je kunnen helpen bij het maken en/of leren van je huiswerk. Zij hebben vrijwel allemaal een hbo- of universitaire opleiding afgerond en zijn werkzaam in het Bedrijfsleven, Welzijn en bij de (rijks)overheid. En wij hebben ook stagiaires vanuit MBO Utrecht en van de Hogeschool Utrecht. Sommige begeleiders kunnen je erg goed helpen met wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Andere begeleiders kunnen je helpen bij Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, economie etc.

 

Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten dat je van 12.00 uur tot 14.00 uur aanwezig bent. Je neemt je huiswerk dat je wilt maken en/of leren mee.  Maar in de praktijk blijkt vaak dat je ook tijd overhoudt voor andere vakken. Het is daarom verstandig om extra huiswerk mee te nemen zodat je vooruit kunt werken.

Heb je vragen of hulp nodig? Steek dan je hand op. Een begeleider komt dan naar je toe. Jij en je begeleider gaan dan samen aan de slag met het huiswerk waar je aan werkt.

 

 

Huisregels HWB: waar moet de leerling zich aan houden?

Voor de leerlingen van HWB gelden de volgende huisregels:

- huiswerkbegeleiding start om 12:00 's middags, wees op tijd!

- het is vereist dat leerlingen voldoende huiswerk en/of oefenmateriaal meenemen,

- volg de aanwijzingen op van de begeleiders,

- ga zorgvuldig om met de spullen/oefenmateriaal van HWB,

- stoor andere leerlingen niet!

- voor aanvang van de huiswerkklas gaat de mobiele telefoon uit!

- als je voor 14.00 uur weg moet, geef dit dan aan het begin van de les aan;

- computergebruik is alleen toegestaan als een begeleider toestemming daarvoor heeft

   gegeven.

 

Waar en wanneer kun je terecht voor HWB?

 

Waar?

Trefcentrum Oase

Cartesiusweg 11
3534 BA Utrecht (naast treinstation Zuilen
)

 

Wanneer?

Elke zaterdag m.u.v. de schoolvakanties

 

Tijd

12.00 – 14.00 uur

 

 

Bereikbaarheid vanuit Utrecht CS met openbaar vervoer

 

GVU Bus 3                Richting Zuilen

Uitstappen Halte Marnixlaan

 

GVU Bus 4                Richting Cartesiusweg

Uitstappen Halte Vlampijpstraat

 

Stoptrein (NS)       Richting Amsterdam-Zuid

                                     Uitstappen halte Utrecht Zuilen

 

Voor meer informatie over bereikbaarheid: www.9292ov.nl of www.anwb.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer is er geen HWB?

 

In het schooljaar 2019/2020 hebben wij vanwege feest- en vakantiedagen geen HWB op de volgende zaterdagen:

 

Herfstvakantie          (19-10-2019 t/m 27-10-2019)

Zaterdag                         19 oktober 2019         geen huiswerkbegeleiding

Zaterdag                         26 oktober 2019         geen huiswerkbegeleiding

 

Kerstvakantie            (21-12-2019 t/m 05-01-2019) 

Zaterdag                         21 december 2019    geen huiswerkbegeleiding

Zaterdag                         28 december 2019    geen huiswerkbegeleiding

Zaterdag                         4 januari 2020             geen huiswerkbegeleiding

 

Voorjaarsvakantie (22-02-2020 t/m 01-03-2020)

Zaterdag                          22 februari 2020        geen huiswerkbegeleiding

Zaterdag                          29 februari 2020        geen huiswerkbegeleiding

 

Paasweekend/

Meivakantie (25-04-2020 t/m 03-05-2020)

 

Zaterdag                          25 april 2020                geen huiswerkbegeleiding

Zaterdag                         02 mei 2020                 geen huiswerkbegeleiding

 

Zomervakantie         (18-07-2020 t/m 30-08-2020)

Vakantie HWB             vanaf 11 juli 2020      geen huiswerkbegeleiding

 

 

 

Zaterdag 11 juli 2020 is de laatste huiswerk begeleiding, hierna hebben we vakantie.

 

Op zaterdag 6 september 2020 beginnen we weer met huiswerkbegeleiding in Buurtcentrum "Oase"  

 

P.S van deze data kan worden afgeweken als dat nodig blijkt te zijn. (Bijv. bij toetsweken)

 

 

 

 

 

 

Slot en dankwoord

 


Elk jaar besluiten meerdere begeleiders (studenten en afgestudeerden van een hbo- en/of universitaire studie) om zich vrijwillig in te zetten voor onze huiswerkclub in Oase, waarvoor onze hartelijke dank en bovenal zijn wij trots op hen!

 

Onze bijzondere dank gaat uit naar de gemeente Utrecht, dienst Welzijn /Vastgoedloket die het gebouw/buurtcentrum Oase gratis beschikbaar stelt; Makel organisatie Dock voor facilitair ondersteuning: ING, Rabobank, Mira Media en de Oranjefonds die ons ondersteunt bij de aanschaf van naslagwerken, computers , schoolboeken, bezoeken aan musea en Bibliotheek Utrecht die ons jaarlijks leesboeken doneert. Ook Utrecht Cares en de Vrijwilligers Centrale Utrecht danken wij zeer, via deze organisaties beschikken wij regelmatig over de noodzakelijke vrijwillige begeleiders. Verder dank aan alle stagiaires van de Hogeschool Utrecht en de MBO en ROC, vanwaar vele stagiaires zich inzetten om de kinderen te begeleiden. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/74/66/4d/74664d99da7137c9ef5972ab56cfc717.jpg

 

 

 

 

 

Contactpersonen en -gegevens voor HWB Asha

 

Bestuursleden stichting Asha

 

Ronald Kalka                                              06-22196973

 

Radj Ramcharan                                       06-26618770

 

Rachid Quadai                                          

 

Xavia Nabibaks

 

 

 

Website stichting Asha: www.stichtingasha.nl

 

 

 

Cito-toetsscore