Dialogen in wijken Utrecht

 

De gemeente Utrecht kwam met een verzoek om Utrechtse jongeren  elkaar in gesprek laten gaan over beeldvorming, polarisatie en/of radicalisering. Dit in de vorm van dialogen. Het idee daarbij was dat de dialogen niet alleen voor maar ook door jongeren worden georganiseerd: Want wie begrijpt en bereikt de jongeren nu beter dan de jongeren zelf?

 

 

In de periode augustus 2018 – januari 2019 organiseerde stichting ASHA een vijftal dialoogbijeenkomsten  in de stad Utrecht. De dialoogavonden werden gehouden in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Zuilen en Hoograven georganiseerd. Met de opgehaalde uitkomsten van de wijkdialogen wordt een afsluitende stedelijke dialoogbijeenkomst georganiseerd in januari 2019

 

De wijken en onderwerpen die aan bod kwamen/komen zijn:

 

·         Wijk Kanaleneiland

·         Vrijdag 31 augustus 2018 Bibliotheek Kanaleneiland

·         Bespreekbaar maken van eigen gevoelens/Wat zijn je rechten en plichten?

 

·         Wijk Zuilen    

·         Donderdag 25 oktober 2018, Buurtcentrum Oase            

·         Delen van je religie en respect voor de ander

 

·         Wijk Overvecht

·         Maandag 3 december 2018, Buurtcentrum de Boog        

·         De wijk is van jou/Veilig voelen in de wijk

 

·         Wijk Leidsche Rijn

·         Woensdag 19 december 2018, Buurtcentrum bij de buren Parkwijk

·         Wat doet (social) media met jou?

 

·         Wijk Hoograven afsluiting Evaluatie dialogen

·         Dinsdag 15 januari 2019 Hart van Hoograven

·         Hoe vergaat het Jongeren in Utrecht!

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting ASHA heeft voor uitvoering met de volgende organisaties samengewerkt, het ging dan vooral om de dialogen samen te organiseren door jongeren uit de eigen organisaties te motiveren mee te doen om samen de dialogen uit te voeren, zowel op straat als in de wijken:

-          Amana Jongeren Vereniging, Afrikaanse jongeren

-          Akder, Alivitische Turkse vereniging Utrecht

-          Actieve Jongeren Utrecht, Turkse jongeren

-          University College Utrecht

-          Hogeschool Utrecht, studenten Juridisch Dienstverlening en MWD, alle groepen en divers, met name de autochtone en jongeren uit migranten groepen

-          ROC en MBO Utrecht, studenten Juridisch Dienstverlening, met name de Marokkaanse jongeren

 

En de volgende organisaties ondersteunden dit initiatief en hebben aan de organisatie meegewerkt, vanuit hun ervaring en expertise. Aan deze organisaties zijn gevraagd om onderzoeksgegevens aan te leveren, jongeren te trainingen om de dialogen uit te voeren en waar mogelijk presentaties te doen en inleidingen te houden als gastsprekers: Artikel 1 Midden Nederland, Bondgenoten van de Politie Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit van Utrecht, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie en Utrecht In Dialoog.

 

AANLEIDING

Aanleiding voor het voeren van de dialogen en het project was dat er mensen zijn, met name jongeren die zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Een deel van de jongeren  hebben het gevoel er niet bij te horen. Ook is er steeds vaker sprake van groepsvorming op basis van etniciteit, sociaal economische status, leeftijd, etc. Groepen lijken zich verder van elkaar te distantiëren en de tegenstellingen tussen de groepen worden steeds scherper neergezet. Met het actieplan ’Utrecht zijn we Samen’ willen we deze ontwikkeling keren. We werken aan een kleurrijke en inclusieve stad waarin iedereen erbij hoort en waar inwoners met diverse achtergronden op een respectvolle manier contact hebben met elkaar. In dat kader willen we ook graag jongeren met jongeren over ‘moeilijke’ onderwerpen rondom thema’s als beeldvorming, radicalisering en/of polarisatie in gesprek laten gaan. Over dit type onderwerpen heeft iedereen een mening, die doorgaans op social media en in eigen kring wordt geuit. Helaas zien we dat op social media weinig ruimte is voor dialoog. Dat is wat we willen creëren: een plek waar jongeren het onder professionele begeleiding kunnen hebben over deze belangrijke onderwerpen.

 

 

OPZET

Stichting Asha heeft in de periode augustus 2018 – januari 2019 een vijftal dialoogbijeenkomsten georganiseerd in de stad Utrecht. Bedoeling was om alle vijf dialogen in 2018 af te ronden, maar vanwege drukte in december 2018 hebben wij onze laatste dialoogavond in januari 2019 gehouden. De dialoogavonden werden in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Zuilen en Hoograven georganiseerd. Een laatste dialoogavond in de wijk Hoograven was ook de gezamenlijke stedelijke afsluiting.  De aanloop naar dialoogbijeenkomsten begonnen op straat.  Jongeren gingen eerst op straat in gesprek met jongeren uit de wijk en vervolgens werden ze uitgenodigd voor een dialoogavond in de wijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVOERING EN RESULTATEN

 

In de bijlages sturen wij drie presentaties van de dialogen mee voor een beeld en de uitkomsten.

Jongeren en jonge professionals van de organisaties gingen met het publiek, met name jongeren in gesprek over de genoemde onderwerpen. Het publiek spraken zij aan op straat, winkelcentra, sportcentra, huis aan huis, etc. Overal kwamen de volgende vragen aan bod:

·         Hoe is de situatie nu?

·         Wat kan beter?

·         En hoe kan het beter?

·         Wat is jou rol in deze?

 

 Na het gesprek werd de geďnterviewde uitgenodigd voor een tweede ontmoeting tijdens de dialoogavond in de eigen wijk. Tijdens deze avond werd gezamenlijk met andere deelnemers de onderwerpen verder uitgediept.

 

Opzet van de avond zag er alsvolgt uit:

18:00 uur         Inloop met maaltijd

18:45 uur         Voorprogramma (delen van de gesprekken op straat)

19:00 uur         Aan tafel voor gesprek

20:30 uur         Opbrengsten delen

21:30 uur         Afsluiting

 

 

Gestreefd was naar een divers jongere publiek. Autochtoon/migrant, man/vrouw, gezond/met beperking. Per dialoogbijeenkomst waren rond de 40 jongeren aanwezig, verdeeld over aantal dialoogtafels. In totaal hebben wij rond de 250 jongeren en zeker 20 professionals van de samenwerkende organisaties kunnen bereiken. Op straat en de locaties voor de gesprekken zijn nog eens 150 jongeren gesproken. In feite zijn in totaal 400 jongeren in stad Utrecht bereikt, een mooi resultaat. De dialoogbijeenkomsten startten met een eenvoudige maaltijd. Gedachte hierbij was dat het eten verbindt. Door samen te eten raakte men in gesprek met elkaar en ontstond er interesse in de ander. En werden daadwerkelijk vraagstukken en problemen met elkaar besproken.

 

Stichting Asha heeft ook goed samengewerkt  met Utrecht In Dialoog (UID). Een aantal jongeren waren reeds getraind om de dialogen te leiden als gespreksleiders. Omdat wij te maken hadden met gevoelige onderwerpen, werd  UID gevraagd om een aantal van 10 jongeren te trainen als dialoog gespreksleiders. Zij worden opgeleid in de dialoogmethodieken voor de gespreksleiders.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie

 

Na uitvoering hebben wij het project uitvoerig geëvalueerd. De ervaringen in de verschillende wijken werden met elkaar vergeleken. De volgende zaken vielen op en verdient aandacht in de toekomst. Stichting Asha gaat zich hiervoor ook in de toekomst inzetten:

·         Iedere wijk had eigen vraagstukken en problemen, maar heel vaak is genoemd dat activiteiten ontbraken voor jongeren

·         Aan de dialogen hebben weinig autochtonen jongeren mee gedaan, men had vaak geen behoefte en interesse, jammer was dit!

·         Jongeren waren in aantal wijken zeer tevreden met de voorzieningen en manier van leven

·         De Politie wordt geadviseerd met respect om te gaan met de jongeren

·         Problematiek van lachgas moet aangepakt worden, veelal zijn jongeren hierbij betrokken, maar velen hebben ook last hiervan, vooral de troep en gedrag

·         Meer stage en werkplekken voor jongeren, er is nog steeds veel vooroordelen en discriminatie

·         Nieuwe woningen en verfraaiing van de wijk is goed merkbaar in Utrecht

·         Radicalisering van jongeren komt voor, maar hier moet serieus mee om gegaan worden

·         Aantal wijken zijn veel schietincidenten, zowel burgers als Politie samen moeten dit oplossen

·         Utrecht is een mooie stad, als wij elkaar meer gunnen, komt het goed!

 

Tijdens uitvoering van de dialogen hebben wij ook de social media ingezet, jongeren kun je heel goed bereiken en motiveren met vlogs, chats en facebook.