Doelstellingen Stichting Asha

Stichting Asha wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gemeentelijk minderhedenbeleid. Daarbij staat de emancipatie en integratie van haar doelgroep voorop.

Doelstelling
De integratie-, emancipatie- en participatie van haar doelgroep staat voorop bij stichting Asha. Om
dit te bereiken organiseert de stichting een aantal activiteiten met ruim 40 vrijwilligers (jong, oud,
man, vrouw) en stagiaires MBO/HBO zoals:

 • Het ontmoetingsproject Hindoestaanse ouderen (sinds december 1992).
 • Het project Huiswerkbegeleiding Asha (sinds april 1989). Schoolkinderen vanaf groep 6
  worden ondersteund bij het maken van huiswerk met gebruik van computers en voorlichting
  wordt gegeven over vakken-, studie-, en beroepskeuze.
 • Het voeren van dialogen op vele thema’s en taboeonderwerpen (radicalisering, armoede,
  huiselijk geweld, LHBT, vrouwen- en mannen emancipatie etc.) met partnerorganisaties in de
  stad Utrecht en soms ook landelijk.
 • Helpdesk solliciteren op Bibliotheek Kanaleneiland in samenwerking met Artikel. 1 Midden
  Nederland, Bibliotheek en Buurtteam Kanaleneiland Utrecht.
 • Informatie naar de samenleving en bespreekbaar maken van discriminatie in samenwerking
  met Artikel. 1 Middel Nederland.
 • Project migranten mantelzorgers i.s.m Steunpunt Mantelzorg Utrecht.
 • Het begeleiden van MBO en HBO stagiaires: jaarlijks lopen 30 tot 40 stagiaires bij de stichting
  Asha.
 • Verder hebben bestuursleden zitting in organisaties, projecten en initiatieven in stad
  Utrecht: Utrecht zijn we samen, Bondgenoten Politie Utrecht COSBO het netwerk ouderen
  migranten Utrecht, Mantelzorg Utrecht , Telefonisch Hulpdienst, Mantelzorg Midden
  Nederland, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie, Nationaal Integratiediner en
  Adviesraad Vrijwilligerscentrale Utrecht (VAR) partijen.

De meeste projecten worden geheel vrijwillig en zonder subsidie uitgevoerd.

 

Stichting Asha en de Hindostaanse cultuur:

Stichting Asha organiseert daarnaast tal van activiteiten op het gebied van de Hindostaanse cultuur, zoals traditionele muziek, zang, klassieke dans, beeldende kunst, informatie over de Hindostaanse taal en godsdienst. De traditionele feestdagen worden jaarlijks gevierd en om de vijf jaar de herdenking van de Immigratiedag (ter herinnering aan de Hindostaanse immigratie naar Suriname).