Doelstellingen Stichting Asha

Stichting Asha wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gemeentelijk minderhedenbeleid. Daarbij staat de emancipatie en integratie van haar doelgroep voorop.

Stichting Asha is actief op het gebied van:

Onderwijs, werkgelegenheid en deskundigheidsbevordering. De organisatie verzorgt sollicitatietrainingen, cursussen sociale vaardigheden, trainingen weerbaarheid en cursussen op het gebied van gezondheidszorg. Onderdeel hiervan zijn de projecten "Huiswerkbegeleiding OASE/ASHA" en "Hindostaanse ouderen". Beide projecten worden structureel gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en uitgevoerd onder leiding van coördinatoren.

Cultuur- en identiteitsbeleving. Stichting Asha vindt het belangrijk dat Surinamers elkaar ontmoeten en hun eigen cultuur en identiteit beleven. Dit vormt een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving.

Stichting Asha organiseert tal van activiteiten op het gebied van de Hindostaanse cultuur, zoals traditionele muziek, zang, klassieke dans, beeldende kunst, informatie over de Hindostaanse taal en godsdienst. De traditionele feestdagen worden jaarlijks gevierd en om de vijf jaar de herdenking van de Immigratiedag (ter herinnering aan de Hindostaanse immigratie naar Suriname).