Doelgroep Stichting Asha

In de gemeente Utrecht woont een grote groep Hindostaanse Surinamers.

Een redelijk deel van deze groep heeft haar weg kunnen vinden in de Utrechtse samenleving. Er bestaat echter nog steeds een groep die zich bevindt in een zwakke sociale positie. Deze positie wordt onder meer veroorzaakt door werkloosheid, die weer een gevolg is van geringe scholing.

Stichting Asha voert projecten en activiteiten uit die in de eerste plaats bedoeld zijn voor de Hindostaanse gemeenschap in de gemeente Utrecht, met het oog op relaties met andere groepen in de Nederlandse samenleving.

In samenwerking met de gemeente, lokale onderwijsinstellingen en andere reguliere (welzijns)organisaties probeert Stichting Asha de achterstandspositie van haar doelgroep te verbeteren. Stichting Asha fungeert hierin veelal als een intermediair tussen de doelgroep en de instellingen/partijen.