De Iftar

Beste vrienden,

Een ontmoeting afgelopen week met aantal Utrechtse jongeren, fractiemedewerkers CDA en een afvaardiging van bestuur CDJA heeft geresulteerd in een concrete activiteit. Zoals bij velen van jullie bekend zijn de Moslims bezig met hun vastenmaand, de Ramadan.

De Iftar, de maaltijd tijdens de Ramadan waarmee de vasten wordt verbroken door moslims, willen wij aanwenden om te ontmoeten voor een kennismaking en gesprek. Wij hopen aan tafel met elkaar van gedachte wisselen, over wat het geloof doet met jou. En verder vooral de positieve krachten te bundelen en te bevestigen dat er meer bindende elementen aanwezig zijn waaruit wij onze motivatie kunnen putten om in onze mooie stad Utrecht een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.

Graag nodigen wij jullie uit voor deze Iftar op:

Datum:            Maandag 13 juli 2015

Tijd:               20.30 uur – 23.00 uur

Plaats:            Activiteitencentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BA Utrecht (naast treinstation Zuilen)

Het programma is als volgt.

20.15 uur:    inloop
20.30 uur:   opening en welkomstwoord
20:45 uur:   kennismaking en dialoog “wat doet het geloof met jou”
22:05 uur:   iftar, verbreken vasten en gezamenlijke maaltijd
22:45 uur:   afsluiting

De 15 jongeren hebben aangeboden voor de maaltijd te zorgen. Aan andere gasten wil ik vragen een klein presentje mee te nemen voor een van de jongeren. Van een bloemetje, een gedichtenbundel etc. etc, maakt echt niet uit wat je meeneemt, het gaat om het gebaar.

Graag je aanmelding voor 11 juli via de mail bij Radj Ramcharan, radj.ramcharan.utrecht@gmail.com

Voor meer info/vragen 06-26618770

Hartelijke groeten en graag tot ziens!