Category : Geen categorie

  • You are here
  • Home
  • Archive by category "Geen categorie"

Utrecht in Dialoog

Hierbij een uitnodiging mede namens “Utrecht in Dialoog”, “ Artikel 1 Midden Nederland” en “stichting Asha” voor een dialoogmiddag. Een jaar na Charlie Hebdo organiseren verschillende dialoogsteden een extra dialoog dag met als thema Vrijheid. Utrecht doet mee met als motto “Vrijheid in verbinding”. Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik u naar: www.utrechtindialoog.nl.

Het gesprek wordt geleid door gespreksleiders vanuit Utrecht in Dialoog.

Datum:           Donderdag 7 januari 2016

Tijd:               14.00 uur – 16.00 uur

Plaats:            Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11, Utrecht, naast treinstation Zuilen

Graag zien wij u op de 7de  januari 2016, voor vragen ben ik bereikbaar via 06-26618770 of r.ramcharan@art1mn.nl,

Hartelijke groeten,

De Iftar

Beste vrienden,

Een ontmoeting afgelopen week met aantal Utrechtse jongeren, fractiemedewerkers CDA en een afvaardiging van bestuur CDJA heeft geresulteerd in een concrete activiteit. Zoals bij velen van jullie bekend zijn de Moslims bezig met hun vastenmaand, de Ramadan.

De Iftar, de maaltijd tijdens de Ramadan waarmee de vasten wordt verbroken door moslims, willen wij aanwenden om te ontmoeten voor een kennismaking en gesprek. Wij hopen aan tafel met elkaar van gedachte wisselen, over wat het geloof doet met jou. En verder vooral de positieve krachten te bundelen en te bevestigen dat er meer bindende elementen aanwezig zijn waaruit wij onze motivatie kunnen putten om in onze mooie stad Utrecht een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.

Graag nodigen wij jullie uit voor deze Iftar op:

Datum:            Maandag 13 juli 2015

Tijd:               20.30 uur – 23.00 uur

Plaats:            Activiteitencentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BA Utrecht (naast treinstation Zuilen)

Het programma is als volgt.

20.15 uur:    inloop
20.30 uur:   opening en welkomstwoord
20:45 uur:   kennismaking en dialoog “wat doet het geloof met jou”
22:05 uur:   iftar, verbreken vasten en gezamenlijke maaltijd
22:45 uur:   afsluiting

De 15 jongeren hebben aangeboden voor de maaltijd te zorgen. Aan andere gasten wil ik vragen een klein presentje mee te nemen voor een van de jongeren. Van een bloemetje, een gedichtenbundel etc. etc, maakt echt niet uit wat je meeneemt, het gaat om het gebaar.

Graag je aanmelding voor 11 juli via de mail bij Radj Ramcharan, radj.ramcharan.utrecht@gmail.com

Voor meer info/vragen 06-26618770

Hartelijke groeten en graag tot ziens!

Stichting ASHA ondersteunt “Utrecht zijn we samen”

Op 2 juni 2015 was stichting ASHA ook aanwezig op het stadskantoor van Utrecht op de bijeenkomst ‘Utrecht zijn we samen’.

Tijdens de bijeenkomst ontstond veel energie en bereidheid om vanuit diverse disciplines aan de slag te gaan. Zo zijn er werkgroepen gevormd en trekkers opgestaan. 

Voor de werkgroep Werk is trekker de secretaris van de stichting ASHA de heer Radj Ramcharan.

Alle afspraken die gemaakt zijn staan in het Actieplan (zie bijlage). Het plan is voor de zomer door het college vastgesteld.

De werkgroepen gaan of zijn nu aan de slag met de afgesproken acties. Verwacht wordt dat de werkgroepen voor het eind van 2016 een concreet en tastbaar behaald resultaat zullen aangeven. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op de werkwijze, mogelijkheden en de noodzakelijke stappen.

Actieplan Utrecht zijn we samen-DEF 9 juli

Ciebrief Utrecht zijn we Samen stand van zaken preventie en aanpak radicalisering

De derde Utrechtse stadsdialoog over de figuur van Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest.

De Utrechtse initiatiefgroep Piet-dialoog nodigt u van harte uit om mee te doen aan de derde Utrechtse stadsdialoog over de figuur van Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest.

We geven u gelegenheid om op één van de volgende twee avonden, of beiden, deel te nemen aan de stadsdialoog:

 

donderdag 28 mei 2015 en/of maandag 1 juni 2015

aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur

locatie:

Buurtcentrum “OASE”

(naast treinstation Zuilen)

Cartesiusweg 11

3534 BA Utrecht

(parkeren in de Vlampijpstraat is gratis)

 

We nodigen u van harte uit om mee te doen aan deze gesprekken!

Wilt u zich inschrijven voor één of voor beide avonden, klik dan op onderstaande link: 

http://goo.gl/gTGBS4

 

We hopen op uw komst en heten u graag welkom!

Voorlichtings-bijeenkomst voor alle ouderen van Hoograven/Tolsteeg

 Thema: Digitalisering

Heeft u ook deze problemen met het gebruik van uw computer/laptop???

Kom dan naar de voorlichtings-bijeenkomst:

Ouderen & digitalisering

 Het buurtteam Hoograven/Tolsteeg praat u bij over de laatste veranderingen op het gebied van digitalisering (computer/internet/maatschappij).

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 maart a.s.

In het wijkbureau op ’t Goylaan  75 te Utrecht.

U bent welkom vanaf  13.45 uur, de voorlichting begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers erbij.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door stichting Asha in samenwerking met het Buurtteam.

Meer informatie:  06-10694203  of  06-26618770

 

 

image002

Oranjefonds Kroonappels

Ontmoetingsproject Hindostaanse ouderen.

ASHA heeft zich aangemeld voor Oranje Fonds Kroonappels: Maak van onze KEI-ouderen Kroonappels!

Stichting Asha heeft het Ontmoetingsproject Ouderen aangemeld voor het Oranje Fonds Kroonappels. Dit is een wedstrijd voor het beste sociale initiatief in onze eigen stad Utrecht.

Het Ontmoetingsproject Hindostaanse Ouderen werd in 1992 opgezet om vereenzaming tegen te gaan en ouderen de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten. Het project is in de afgelopen jaren gegroeid van een plek waar ouderen samenkomen voor een praatje en een hapje tot een plek waar informatie wordt uitgewisseld en kennis gedeeld. De ouderen trekken er regelmatig op uit om Utrechtse instellingen en informatieve bijeenkomsten te bezoeken. Ook ontmoeten zij andere autochtone ouderen.

Er wordt altijd geroepen dat jongeren de toekomst hebben. Maar laten we onze ouderen niet vergeten; zij hebben Kennis, Ervaring en Inzicht (KEI). Onze ouderen zijn KEI- ouderen! In Utrecht worden zij heel vaak ingezet om juist de jongeren te ondersteunen en te begeleiden. En die inzet kan beloond worden. Het wordt tijd dat onze ouderen de erkenning en de prijs krijgen om op de voorgrond te treden en zichzelf in beeld te brengen. Dit initiatief kan ook andere ouderen stimuleren zich ook te profileren.

Wat kun jij doen?
Help ons om een van de Kroonappels van het Oranje Fonds te worden.

Hoe kun je ons helpen? 
Door dit bericht te delen (bv. via Facebook, twitter of door dit bericht door te mailen naar vrienden en familie) en zoveel mogelijk mensen die in Utrecht wonen uit te nodigen om op ons te stemmen. De wedstrijd begint op vrijdag 15 maart en eindigt op zondag 17 maart.

Wil je zelf stemmen?
Dat kan vanaf vandaag vrijdag 15 maart tot en met zondag 17 maart 2013 op www.kroonappels.nl, onder blokje “Helpende hand’ (www.kroonappels.nl, daar ga je, na je gegevens ingevuld te hebben, naar blokje/tabje Helpende Hand, daar zie je in het rijtje het Ontmoetingsproject Hindostaanse ouderen.

Meer weten over het Oranje Fonds en de Kroonappels?
Kijk dan op www.kroonappels.nl.

Voor vragen en meer informatie is Radj Ramcharan, secretaris stichting ASHA bereikbaar op 06-26618770.

Namens alle deelnemers, vrijwilligers en het bestuur van ASHA….hartelijk dank voor uw stem!