Home

Over Stichting Asha

Stichting Asha
Stichting Asha (hoop in het Hindi),is een zelforganisatie van Hindoestaanse Surinamers in de gemeente Utrecht.
De organisatie is in 1976 opgericht en levert met haar activiteiten een positieve
bijdragen aan de totstandkoming van het gemeentelijke integratie-, emancipatie en
participatiebeleid. Stichting Asha vind het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit
beleefd. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur en
identiteit beleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving.
Stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in
de stad. Om haar doelstelling te bereiken voert stichting Asha projecten en activiteiten uit voor zowel
de Hindoestaanse gemeenschap en voor alle andere groepen in onze Utrechtse samenleving. In
samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen. Het bedrijfsleven en andere reguliere
(welzijns-)organisaties levert stichting Asha een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de
multiculturele samenleving . stichting Asha fungeert hierin veelal als intermediair tussen de
genoemde doelgroep en de instellingen/partijen.

 

 

 

 

 

IMG_2610


Het ontmoetingsproject ouderen

Het ontmoetingsproject is een door de stichting Asha opgezet project in het kader waarvan elke week een bijeenkomst word gehouden voor Hindostaanse ouderen met informatieve, interessante of gezellige activiteiten en kent wekelijks een hoog bezoekersaantal (gemiddeld 60 – 70). Doel is vooral ontmoeting, informatie-uitwisseling en kennismaken met algemene instellingen in de stad.

 

 

HWB_Rachid

Het project huiswerkbegeleiding

Dit project begon kleinschalig  voor Hindostanen en  is inmiddels uitgegroeid tot een multicultureel project. Autochtone en allochtone kinderen maken hier onder begeleiding van Hbo-/WOers hun huiswerk, hun werkstukken, lezen een boek en kunnen op de computer. Verder worden ouders en kinderen geïnformeerd over het onderwijs, verschillende doorstromingsmogelijkheden en worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over het opvoeden van kinderen.

 

Stichting Asha vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. Maar stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad.