Wij zijn Stichting Asha

Stichting Asha (hoop in het Hindi) is een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindostanen in de gemeente Utrecht. De organisatie is in 1976 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de het gemeentelijke integratie- en participatiebeleid.

Introductie film afspelen

Stichting Asha

Stichting Asha vindt het belangrijk dat de doelgroep haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. Maar stichting Asha vindt het vooral van belang dat deze ervaringen gedeeld worden met alle burgers in de stad.
Om haar doelstelling te bereiken voert stichting Asha projecten en activiteiten uit die zowel de Hindostaanse gemeenschap en voor alle andere groepen in onze Utrechtse samenleving. In samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere reguliere (welzijns-)organisaties levert stichting Asha een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de multiculturele samenleving. De samenwerkende instellingen en organisaties waar stichting ASHA meer werkt zijn:
Gemeente Utrecht, Politie Utrecht, Buurtteams Utrecht, U Centraal, Dock, Migranten vrijwilligersorganisaties, Vrijwilligers Centrale Utrecht, COSBO, Zorginstellingen mn Axxion Continu, NOOM, Politieke partijen Utrecht en aantal bedrijven Rabo en ING bank.
Stichting Asha dient hierin veelal als een soort bemiddelaar tussen de genoemde doelgroep en de instellingen/partijen.

Stichting Asha Projecten

Helpdesk solliciteren

Helpdesk solliciteren op Bibliotheek Kanaleneiland en Overvecht heeft stichting Asha opgezet in samenwerking met Ariktel 1 Midden Nederland, Bibliotheek Utrecht, gemeente Utrecht en Buurtteam Kanaleneiland Utrecht. Hier worden mensen begeleid met solliciteren en krijgen ze de benodigde hulp om een baan te vinden.
Meer informatie
Tijd & Locatie Informatie.
Folder
Spreekuur Informatie

Ouderen ontmoetingsproject

Sinds 1992 voert stichting Asha een ontmoetingsproject voor de Hindoestaanse ouderen uit. Het doel is vooral ontmoeting, informatie-uitwisseling en kennismaken met algemene instellingen in de stad.
Meer informatie

Huiswerkbegeleiding

In april 1989 zijn wij begonnen met het project huiswerkbegeleiding. Ouders en ook kinderen hebben ons benaderd om extra hulp bij huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het maken van werkstukken en houden van spreekbeurten. Op school lukte het niet altijd om alle vragen te stellen en was er ook weinig tijd. De kinderen maken ook gebruik van computers en er word voorlichting gegeven over vakken-, studie- en beroepskeuzen.
Meer informatie
Basisschool Shi Krishna informatie
Basisschool Da Costa Kanaleneiland informatie
Stichting Mowad in De Boog Overvecht informatie
Film huiswerkbegeleiding

Voeren van dialogen

Dialogen: Stichting Asha voert al jaren dialogen uit in samenwerking met partnerorganisaties Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie en Utrecht in Dialoog. Heel vaak ook in opdracht van de gemeente Utrecht en op vele thema's en taboeonderwerpen (radicalisering,armoede,huiselijk geweld, LHBT, vrouwen- en mannen emancipatie) met partnerorganisaties in stad Utrecht en soms ook landelijk.
Meer informatie

Discriminatie en vooroordelen bespreekbaar maken

Informatie naar de samenleving en bespreekbaar maken van discriminatie en vooroordelen voert stichting Asha uit in samenwerking met Ariktel. 1 Midden nederland.
Meer informatie

Integratie diner en ontmoetingen

Integratiediner is een initiatief van Asito, een bijzonder manier om elkaar te leren kennen met het eten. Eten verbindt, zorgt dat men elkaar aan tafel treft en in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek gaat. stichting Asha voert iedere jaar het Integratie op de eerste oktober uit in Utrecht. Samenwerkingspartners zijn Gemeente Utrecht, vrijwilligerscentrale Utrecht, Voetbalvereniging Kismet en anderen.
Nationaal Integratiediner Informatie

Begeleiden van MBO- & HBO stagiaries

Jaarlijks lopen rond de 80 studenten met een Mbo- en Hbo opleiding hun stage bij de stichting Asha. Zij voeren activiteiten en werkzaamheden op 10 projecten. Veelal ook in groepsopdrachten en bij partners.
Onderzoek stagemarkt
Artikel
Stage voor iedereen

Utrecht Zijn Wij Samen

Utrecht is een stad waar alle mensen prettig willen wonen, werken en leven. Een kleurrijke stad met meer dan 350.000 inwoners - allemaal verschillend in achtergrond en identiteit. We vinden het namelijk belangrijk dat we in Utrecht: in contact zijn met elkaar, met elkaar praten, elkaar begrijpen en respecteren en rekening houden met elkaar. Daarom is het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ gemaakt door inwoners, organisaties en gemeente. Stichting Asha is betrokken bij de uitvoering van UZWS, met dit plan starten we met het voorkomen dat tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Daarnaast gaan we door met het signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag, radicalisering of extremisme.
Meer informatie

Stichting Asha actief bij partners

Stichting Asha participeert ook veelvuldig in de diverse netwerken en initiatieven in stad Utrecht. Bestuursleden hebben zitting en doen mee, heel vaak wordt gebruik gemaakt van Buurtcentrum Oase. Een paar van de initiatieven zijn: Bondgenoten politie Utrecht, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie (UPLR), COSBO/NOMU Netwerk Ouderen Migranten Utrecht, Zorg en Wonen Migranten Ouderen en Pietenpact Utrecht.
Meer informatie

Column Radj Ramcharan

Secretaris van de stichting Asha schrijft maandelijks een column op het Goede Leven, hier schrijven verschillende columnisten over hun praktijkverhalen of een openhartige levenservaring. Het brengt u verhalen over zingeving, samenleving, democratie en duurzaamheid.
Meer informatie

Stichting Asha in de Media

Voortdurend wordt stichting Asha gevraagd voor in de Media. Met name de projecten sollicitatie Helpdesk, ouderen en huiswerkbegeleiding haalt veelvuldig de media.Met name de praktijkvoorbeelden zijn interessant, een verzameling daarvan ziet u hier.
Meer informatie

Innovatief project met plezier Wonen en Verzorging voor senioren door Ronald Kalka

Met de gemeente Utrecht en partnerinstellingen Wijkraad Overvecht en NOOM werkt Ronald Kalka om te komen tot een innovatieve woonvorm. Waar ouderen met plezier kunnen wonen en tegelijkertijd de nodige zorg kunnen krijgen.
Meer informatie

Introductie Filmpje

\

Partners

Foto's

Klik hier om de foto's te bekijken.

Contactinformatie

Cartesiusweg 11
3534 BA, Utrecht
www.stichtingasha.nl
Bankrekeningnummer: NL66 ABNA 0434 9324 34
Stichting Asha KvK-nummer: 41178719

Naam: R. Kalka, Functie: Voorzitter
E-mail: r.kalka@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-22196973

Naam: R. Ramcharan, Functie: Secretaris
E-mail: radj.ramcharan.utrecht@gmail.com
Telefoonnummer: 06-26618770